TMSS zostało założone w Przemyślu w 2007 roku, jego celem jest:
  •  popularyzacja sztuki chrześcijańskiej,
  • wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • rozwój współczesnej sztuki religijnej.
 
Cele statutowe realizujemy przez: organizacje konferencji naukowych,
prelekcji popularnonaukowych, spotkań autorskich, wystaw, koncertów i wycieczek.
Dla dzieci organizujemy warsztaty ikonograficzne oraz konkursy plastyczne.  
 
Członkami Towarzystwa są osoby różnych stanów i zawodów, m.in. historycy sztuki i muzealnicy, teolodzy i artyści, literaci i nauczyciele.
 
Patronem jest św. Jan Paweł II - gorliwy czciciel świętych wizerunków, twórca i mecenas kultury.
 
Widok z Zasania na Rynek
Wieże przemyskich kościołów
Widok na archikatedrę łac.
Kościół i klasztor karmelitów bosych
Widok na kościoły za Sanem
Cerkiew w Lesznie (d. Poździacz)
Cerkiew w Lesznie
Cerkiew  w Chotyńcu
Cerkiew w Uluczu
Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej
 
Siedziba Towarzystwa mieści się w Przemyślu - zabytkowym grodzie nad Sanem
o ponad 1000-letniej historii. Nie tylko Przemyśl, ale cały region Podkarpacia,
jako obszar pogranicza i miejsce przenikania się kultur, jest niezwykle ciekawy
i bogaty pod względem sztuki sakralnej.
 
 
 
 
 
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon